kk

Watercolour sketch - wasteground near Railway, Toronto